PL EN

Informacja publicznaInformacja publiczna opracowana zgodnie z Art. 261A ustawy Prawo Ochrony Środowiska dla zakładu o zwiększonym ryzyku powstania poważnej awarii przemysłowej
1. Oznaczenie prowadzącego zakład
Nazwa: ELKOM-GAZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Sidziba: Przedmość, ul. Główna 7a, 46-320 Praszka
Tel. +48 34 3592 165; fax: +48 34 3592 166
e-mail: biuro@elkom-gaz.pl
Strona www: elkom-gaz.pl

Kierujący zakładem Prezes Zarządu - Zygmunt Sobieralski
Prokurent - Wojciech Radzioch

2. Zakład ELKOM-GAZ Sp.z o.o. Sp. k. podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym i dokonano stosownych zgłoszeń, wynikających z art. 250 Prawa ochrony środowiska.

3. Opis działania zakładu
W zakładzie prowadzi się przeładunek, magazynowanie gazów węglowodorowych oraz napełnianie butli gazem propan-butan. Substancjami niebezpiecznymi, decydującymi o zakwalifikowaniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku powstania awarii są: propan, butan oraz ich mieszaniny.

4. Charakterystyki składowanych substancji znajdują się w plikach pdf:
Butan.pdf
Propan.pdf
Propan-Butan.pdf

5. Informacje dotyczące sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej. W przypadku wystąpienia awarii na terenie zakładu, osoby znajdujące się w pobliżu, powinny postępować zgodnie ze wskazaniami służb ratowniczych, a jeżeli takowe jeszcze nie podjęły akcji, należy oddalać się z zagrożonego miejsca w kierunku prostopadłym do kierunku wiatru, powiadomić inne osoby i w miarę możliwości połączyć się ze straż pożarną tel. 998 lub tel. alarmowy 112. Symptomem powstania awari może być: wyraźnie wyczuwalny zapach gazu, białe obłoki par i szum ulatniającego się gazu lub nawet płomienie.

Oferta

alcosilver

Informacja Publiczna
RODO